Technologia MONOLITH z masą MMR MONO-MASS

MMR Group TransComfort opracował innowacyjną technologię wykonania konstrukcji torowisk tramwajowych przeznaczonych do ruchu tramwajowo-drogowego – MONOLITH. Kompleksowe rozwiązanie MONOLITH obejmuje sposób przytwierdzenia szyn tramwajowych w kanałach szynowych płyty betonowej (w technologii monolitycznej lub prefabrykowanej). W kanałach szynowych montowane są szyny w profilach elastomerowych, które są przytwierdzone do podbudowy przy użyciu skomponowanej w ramach projektu zaprawy cementowo-polimerowej typu PCC – MMR MONO-MASS.

 

Zastosowanie technologii MONOLITH:

 • ruch pieszy z uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności (na przejściach dla pieszych),
 • ruch rowerowy (na przejazdach rowerowych),
 • miejski ruch drogowy (wydzielone torowiska z nawierzchnią betonową; torowiska wspólne z jezdnią, np.: autobusowo-tramwajowe; przejazdy torowo-drogowe).

Technologia MONOLITH przeznaczona jest zarówno do wykonania nowych, jak i remontu już istniejących nawierzchni.

 

Parametry technologii MONOLITH:

 • obciążenie szyną już po 2 godzinach od aplikacji MMR MONO-MASS,
 • możliwość obciążenia ekspl. nawierzchni drogowej i szyny po 24h od aplikacji MMR MONO-MASS (wytrzymałość na ściskanie >30MPa) dla temp. 20⁰C,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ok. 60 MPa (w tym 80% wytrzymałości po 7 dniach),
 • wytrzymałość na zginanie >11MPa,
 • wysoka odporność nawierzchni MONOLITH na zamrażanie/ rozmrażanie z lub bez udziału środków odladzających (poziom eksp. XF3 i XF4) oraz odporność na chlorki (poziom eksp. XD3).

 

Elementy składowe technologii MONOLITH:

 • autorska, innowacyjna zaprawa cementowo-polimerowa typu PCC MMR MONO-MASS – produkt skraca czas realizacji robót torowych, z jednoczesnym pozbyciem się problemów technologicznych i funkcjonalnych nawierzchni,
 • profile przyszynowe RCS® – swoją konstrukcją gwarantują niezależną pracę szyny pod obciążeniem, która dodatkowo jest całkowicie sterowalna (co do zadanego ugięcia szyny) i determinuje dla każdej konstrukcji jej podatność na awarie. Dodatkowo profile RCSÒ stanowią doskonałą izolację przeciw upływom prądów błądzących – stały się bazą dla izolacji w technologii MONOLITH do niezmiennie maksymalnego tłumienia hałasu i drgań.
pobierz dokument

Skontaktuj się z nami

  Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi