Usługi

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku oraz branżowemu know-how MMR Group TransComfort dostarcza usługi kompleksowe – od doradztwa technicznego i doboru produktu, przez opracowanie i konstrukcję własnych systemów ułatwiających montaż, aż po wdrażanie wybranych rozwiązań, szkolenia, serwis i badania eksploatacyjne.

MMR Group TransComfort oferuje nie tylko standardowe produkty,
ale także, we współpracy z producentami, projektuje oraz adaptuje zindywidualizowane komponenty w każdej z oferowanych grup produktowych.

Łączymy wytyczne biur projektowych z oczekiwaniami Klienta
oraz z możliwościami fizycznymi. Projektujemy w zgodzie z obowiązującymi normami w Polsce i w Europie, w kooperacji z działami konstrukcyjnymi, instytutami, laboratoriami oraz producentami,
z uwzględnieniem Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).

MMR Group TransComfort wspiera Klienta usługami w zakresie szkoleń, nadzoru i doradztwa na każdym etapie projektu, doboru
i wdrażania komponentów. Przygotowujemy pełną dokumentację dotyczącą naszych produktów, tj. świadectwa 3.1 i 3.2, karty techniczne, instrukcje eksploatacji, certyfikaty, dopuszczenia, potwierdzenia badań żywotności. Ponadto, audytujemy prace montażowe oraz partycypujemy w ich odbiorach.

ID

Szkolenie, nadzór i doradztwo

MMR Group TransComfort wspiera Klienta usługami w zakresie szkoleń, nadzoru i doradztwa. Szkolimy, jak wdrażać i eksploatować dany system. Nadzorujemy realizację projektu, niezależnie od jego etapu. Doradzamy w doborze i wdrażaniu komponentów.

W MMR Group TransComfort przygotowujemy także pełną dokumentację techniczną naszych produktów, tj. świadectwa 3.1 i 3.2, karty techniczne, instrukcje eksploatacji, certyfikaty, dopuszczenia, potwierdzenia badań żywotności. Oferujemy rozwiązania, których jakość i bezpieczeństwo są potwierdzone.

  ID

  Projektowanie

  MMR Group TransComfort, w ścisłej kooperacji z producentami i laboratoriami, projektuje i adaptuje zindywidualizowane komponenty w każdej z oferowanych grup produktowych. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie – zależnie od oczekiwań Klienta i wymogów technicznych, łączymy wytyczne biur projektowych z możliwościami fizycznymi.
  Projektujemy w zgodzie z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami, z uwzględnieniem Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).

   ID

   Prace wykonawcze i serwis

   MMR Group TransComfort nadzoruje prace wykonawcze, audytuje prace montażowe oraz partycypuje w ich odbiorach. Monitorujemy każdy zrealizowany projekt tak, aby świadczyć terminowe usługi serwisowe.

   MMR Group TransComfort opiera swoją współpracę z dostawcami na partnerskich relacjach i zaufaniu, co pozwala m.in. na szybką reakcję w przypadku prac serwisowych. Wraz z technikami producenta dokonujemy oględzin i proponujemy adekwatne rozwiązania.

    ID

    Badania i prognozy

    MMR Group TransComfort, w ścisłej współpracy z producentami, przeprowadza badania w zakresie żywotności i bezpieczeństwa swoich produktów. Współpracuje z licznymi laboratoriami i placówkami naukowo-badawczymi za granicą i w Polsce.
    Do naszych partnerów należą m.in.:

    • Instytut Pojazdów Szynowych Łukasiewicz-IPS „Tabor” w Poznaniu – w zakresie konstrukcji pojazdów szynowych, badań elementów zawieszenia, a także konsultacji dwustronnych co do wymagań formalnych dla pojazdów szynowych, np. normy EN45545;
    • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – w zakresie badań wytrzymałościowych podzespołów do pojazdów szynowych, opinii technicznych i konsultacji dwustronnych w temacie układów biegowych pojazdów szynowych;
    • Politechnika Poznańska – w zakresie konsultacji dwustronnych co do wymagań formalnych i technicznych dla pojazdów szynowych;
    • Politechnika Krakowska – w zakresie konstrukcji elementów zawieszenia pojazdów szynowych, analizy i oceny ryzyka, dotyczącej wpływu zmian w podzespołach pojazdów szynowych, a także w zakresie badań produktów co do ich zastosowania w infrastrukturze kolejowej;
    • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie – w zakresie oceny produktów co do ich zastosowania w infrastrukturze drogowej i szynowej miejskiej, a także w zakresie wdrażania nowych technologii budowy i konstrukcji do zastosowania
     w budownictwie drogowym;
    • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Żmigrodzie – w zakresie oceny kruszyw;
    • Instytut Kolejnictwa w Warszawie – w zakresie oceny produktów co do ich zastosowania w obszarze infrastruktury kolejowej (materiały wibroizolacyjne, komponenty nawierzchni).

    Skontaktuj się z nami

     Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi